Get Adobe Flash player

ورود به پورتال

برای استفاده از همه امکانات پورتال ثبت نام فرمایید

شبکه های اجتماعی

 

 

 

مصاحبه با آیت الله سید جعفر احمدی می گوید:

بنده دراین رابطه از جزئیات امراطلاع كامل ندارم . آنچه به اجمال مى دانم این است كه : آیه الله كاشانى مورد توجه حضرت آیه الله بروجردى بودند.

یك وقتى كه ایشان به قم آمده بودند و در منزل آیت الله سیدمحمدتقى خوانسارى اقامت داشتند آیت الله بروجردى به دیدن ایشان رفتند و آیت الله كاشانى براى دیدن ایشان نیز به منزل آیت الله بروجردى آمدند.

مرحوم حاج انصارى بالاى منبر نقل می كردند.

«آیت الله كاشانى در فوت آیت الله بروجردى گریه مى كردند و مى فرمودند:

من بدهكار بودم و خیلى دوست داشتم كسى به اطلاع آیه الله بروجردى برساند ولى ایشان بدون این، به مقدار قرض من برایم پول فرستادند.

............................................................................

ر. ك: چشم و چراغ مرجعیت،مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،ص89.

 

روابط مرحوم آیت الله بروجردی با آیت الله کاشانی

آیت الله محسنی ملایری می گوید:

مرحوم آقای صدر نقل می کردند : دوره سلطنت محمد رضا بود .  او به قم آمده بود و در ایوان طهماسبی بین مرحوم آقای بروجردی و او ملاقات صورت گرفت .  آقای بروجردی که آمدند عصایشان افتاد و شاه گرفت و بوسید و جلوی آقا گذاشت و بعد گفت :

ما باید به معنویات توجه داشته باشیم و حضرت آقا، توجه دارند اما برخی آقایان بر خلاف وظیفه خود عمل می کنند (منظور او ، آیت الله کاشانی بود .)

 مرحوم آقای بروجردی صریحاً با تندی فرمودند : من به لوازم هم راضی نیستم از آقایی بحث شود  شاه سست شد .

من (مرحوم صدر) گفتم :  مقصود اعلیحضرت آن است که روش متقن حضرت عالی باید دنبال شود .

فرمودند : خیر خیر .  از آقایی بحث می شود که باید با احترام از ایشان یاد کرد .

خاطره دیگری دارم که روزی بعد از کنار گذاشته شدن مرحوم آیت الله  کاشانی ، خدمت ایشان رفته بودم و آیت الله کاشانی برای من این قضیه را نقل کردند :

"من دوازده هزار و پانصد تومان ، مقروض بودم .  طرفداران دکتر مصدق اجرائیه گرفتند .  من چون قدرت پرداخت نداشتم ، فردای آن روز می خواستند که حکم تخلیه خانه را ، اجرا کنند .  غروب بود که دیدم در زدند و حاج احمد (خادم مرحوم آیت الله بروجردی) آمده است و نامه ای تفقدآمیز از ایشان با دوزاده هزار و پانصد تومان آورده است ."

بعد از این حکایت ، آیت الله کاشانی فرمودند :  من از حاج احمد پرسیدم که قضیه چه بوده است؟

گفت : آقا در کنار حوض وضو می گرفتند و به من دستور دادند که دوازده هزار تومان از آن کیسه مربوط به وجوهات بردار .  برداشتم .  بعد فرمودند که پانصد تومان هم از کیسه اموال مخصوص خودشان بردارم .  برداشتم .  بعد دستور دادند که این مبلغ را برای آقای کاشانی ببرم .

............................................................................

ر. ك: چشم و چراغ مرجعیت،مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،ص279.

 

برخورد آیت الله بروجردی با آیت الله کاشانی

آیت الله سید مرتضی مبرقعی می گوید:

آیت الله بروجردی قدس سره شخصاً با آیت الله کاشانی مسأله ای نداشتند . اطرافیان آنان گاهی اعمال ناخوشایند را انجام می دادند . از باب نمونه :

من با آیت الله سید محمد تقی خوانساری رابطه دیرینه و نسبت به ایشان علاقه قلبی داشتم . لذا روزی که آیت الله کاشانی وارد قم شد و به آیت الله خوانساری وارد شد ، من هم بودم . ایشان می خواست به دیدن آیت الله بروجردی برود .

عرض کردم : چون ممکن است برخی کسانی که حول و حوش بیت آیت الله بروجردی می باشند به شما توهین کنند شما خیلی ننشینید زودتر حرکت کنید .برای این که گمانی پیش نیاید ، من می گویم :

گویا شما در منزل آیت الله خوانساری قرار داشتید . شما به این بهانه بلند شوید ، ایشان قبول کردند .

رفتیم خدمت آیت الله بروجردی قدس سره . بعد از کمی نشستن ، من احساس کردم عده ای قصدهایی دارند . لذا به آیت الله کاشانی گفتم : آقا گویا شما قراری داشتید در منزل آقای خوانساری ، منتظر شما هستند . ایشان تصدیق کرده و بلند شد . وقنی بیرون آمدیم یکی از کسانی که با خود چماقی داشت به من گفت : آقا سید چه کردی ؟ گفتم : ما هم بلدیم چه کنیم.

............................................................................

ر. ك: چشم و چراغ مرجعیت،مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،ص78.

 

 

 

جستجو در پورتال

رساله توضیح المسائل