Get Adobe Flash player

ورود به پورتال

برای استفاده از همه امکانات پورتال ثبت نام فرمایید

شبکه های اجتماعی

 

 

 

یک وقتی شاه تصمیم گرفته بود با یک دختر مسیحی از کشور ایتالیا ازدواج کند ولی از عکس العمل فقهای عظام در هراس بود ، چون از نظر فتوای مشهور فقهای شیعه ازدواج دائم با اهل کتاب جایز نیست . البته برخی از آن ها در ازدواج موقت حکم به جواز داده اند . بنابراین عوامل رژیم در تلاش بودند در این خصوص مجوزی از آیت الله بروجردی بگیرند ، لذا این موضوع را از محضر ایشان استفتا کرده بودند بدون اینکه به اصل مسأله اشاره بکنند . از سوی دیگر وقتی معظم له از اصل قضیه با خبر شد ، جالب اینکه فتوای ایشان در این مورد بر خلاف فتاوای مراجع مشهور ، جواز ازدواج دائم و موقت با اهل کتاب بود ، بعد معظم له دوباره به روایات باب مراجعه کرد و آن ها را مجددا تحقیق و بررسی نمود ، اما نظرشان عوض نشد و همچنان بر جواز باقی ماند . در عین حال با هوشیاری و تیزبینی خاصی چون بر این باور بود که ازدواج شخص اول مملکت یک کشور اسلامی با یک زن غیر مسلمان ، در شأن جامعه اسلامی و شیعی نیست و ممکن است پیامدهای ناگوار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به دنبال داشته باشد ، لذا در جواب سؤال درباریان نظر شخصی خویش را بیان نکرد ، بلکه نوشت : "مشهور بین اعاظم فقهای امامیه ، حرمت ازدواج دائم با کتابیه است .

و بدین ترتیب از سوء استفاده درباریان مانع شد .

........................................................................

اباذری، عبدالرحیم، آیت الله بروجردی آیت اخلاص،ص109.

 

 

 

جستجو در پورتال

رساله توضیح المسائل