Get Adobe Flash player

ورود به پورتال

برای استفاده از همه امکانات پورتال ثبت نام فرمایید

شبکه های اجتماعی

 

 

 

آیت الله سید مرتضی مبرقعی می گوید:

دو مطلب هست که باید بگویم : یکی برخورد آیت الله بروجردی با نواب صفوی و دیگر آقای بهبهانی . اما در رابطه با نواب :

در زمان زعامت آیت الله بروجردی ، طرفداران نواب در قم خیلی شلوغ کردند . در مدرسه فیضیه به ایراد سخنرانی پرداختند . در این سخنرانی ها چه بسا از مرجعیت و زعامت آن روز حوزه ، انتقاد می شد و این موجب تضعیف نهاد مرجعیت می گردید . آیت الله بروجردی با آنان مدارا کرد اما سودی نبخشید . این امر باعث شد که برخی از افراد مانند شیخ علی لر که خیلی قلدر بود به جان طرفداران نواب بیفتند و آنان را از فیضیه بیرون کنند و نگذارند به ایراد سخنرانی بپردازند .

جریان دیگر مربوط به آقای بهبهانی است . من صبح خیلی زود (بین الطلوعین) از خانه بیرون رفتم ، دیدم درشکه مخصوص جلوی منزل آیت الله بروجردی متوقف است . فهمیدم آقا قصد دارند جایی تشریف ببرند . ایستادم تا آقا از بیت خارج شدند . جلو رفتم و گفتم : آقا به این زودی کجا ؟ فرمود : تو این موقع این جا چه می کنی ؟

فرمود : منزل آقای بهبهانی می روم . اگر می آیی برویم .

گفتم : نه عرضی دارم ، دستورش را بدهید می روم دنبال کارم . ایشان دستور خواسته مرا دادند . از ایشان جدا شدم و آیت الله بروجردی به دیدن آقای بهبهانی رفتند .

............................................................................

ر. ك: چشم و چراغ مرجعیت،مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،ص79.

 

 

 

جستجو در پورتال

رساله توضیح المسائل